Stosowanie proponowanej mieszaniny kwasów organicznych, oddziałuje wysoce korzystnie na funkcjonowanie przewodu pokarmowego zwierząt, a w ślad za tym na optymalne wykorzystanie paszy poprzez:

– obniżenie pH treści przewodu pokarmowego
– przyspieszenie metabolizmu
– działanie bakteriostatyczne
– optymalizację warunków środowiskowych sprzyjających namnażaniu się Lactobacillus sp.

 

Przeznaczenie:

 

Salmacid jest profilaktycznym zakwaszaczem o dużej zawartości kwasów bakteriostatycznych, dlatego skutecznie wspomaga profilaktykę, metafilaktykę oraz terapię chorób biegunkowych przewodu pokarmowego zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń salmonellami (S. typhimurium, S. enteritidis, S. choleraesuis).

Dawkowanie

Stosuje się w wodzie do picia w ilości 0,5‰ – 1,0‰, czyli 0,5 -1 litra na 1000 litrów wody. W przypadku stosowania preparatu przez dozowniki mieszające w pierwszej kolejności przygotować należy roztwór macierzysty. Odpowiednią ilość preparatu należy zmieszać z letnią wodą.