Dalmag S + Zn oraz Dalmag SK + ZN to wysokiej jakości siedmiowodne, granulowane siarczany magnezu o doskonałej rozpuszczalności. Składniki odżywcze zawarte w nawozach są łatwo przyswajalne dla roślin w każdych warunkach i niezależnie od pH gleby.

  • Główne korzyści ze stosowania:
  • Właściwe zaopatrzenie roślin w siarkę i magnez
  • Poprawa efektywności doglebowego nawożenia azotem
  • Właściwie wykształcony system korzeniowy
  • Wyższa odporność na stres termiczny
  • Równomierne dojrzewanie
  • Poprawa jakości plonu

Magnez i siarka są kluczowe dla plonowania, ponieważ:
Magnez jest współodpowiedzialny za prawidłowy wzrost rośliny, przy optymalnym jej zaopatrzeniu w podstawowe składniki makro i mikro.
Dobre efekty w każdej uprawie uzależnione są od nawożenia magnezem i siarką
Jednym z głównych zadań siarki jest efektywne wykorzystanie azotu oraz wytwarzanie m.in. fitoaleksyn, które decydują o tworzeniu naturalnego systemu obronnego rośliny

Co jest ważne w przypadku nawozów zawierających magnez i siarkę?
Rośliny pobierają z gleby kationy magnezu, które do powierzchni korzenia docierają na dwa sposoby: przez bezpośredni kontakt (12%) i z prądem transpiracyjnym wody (88%). Czynnikami decydującymi o wysokiej przyswajalności magnezu zawartego w nawozie są: wilgotność gleby, wysoka szybkość rozpuszczania i dostępność pierwiastków dla rośliny uprawnej.

 

Kluczowy jest zatem stopień uwodnienia siarczanu magnezu zawartego w nawozie: im większy, tym większa jest jego zdolność rozpuszczania i przyswajalności przez roślinę. Najtrudniej rozpuszcza się bezwodny siarczan magnezu MgSO4, a najłatwiej siedmiowodny siarczan magnezu MgSO4 x 7 H2O.

 

Rozwiązaniem dla skutecznego nawożenia siarką i magnezem są nawozy Dalmag S + ZN oraz Dalmag SK + Zn. Dalmag S + ZN zdobył nagrodę w XIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Jest on produkowany w formie granulatu, a technologia produkcji jest opatentowana (nr patentu 219041).