Potas w najwyższej koncentracji
6 – 18 – 34 + 5 S

  • Główne korzyści ze stosowania:
  • Dobre ukorzenienie
  • Niższa wrażliwość na okresowe susze
  • Wyższa odporność na wymarzanie
  • Niskie koszty nawożenia
  • Wysoki plon

Uniwersalny nawóz do upraw o wysokim zapotrzebowaniu na potas

Dominator Plus wyróżnia się spośród nawozów granulowanych dostępnych na rynku najwyższą zawartością potasu oraz unikalną rozpuszczalnością fosforu. Jego cechą charakterystyczną jest także granulacja – co najmniej 95% stanowią granule 2 – 5 mm, a gęstość nasypowa wynosi 1 – 1,02 kg/dm 3 . Nawóz zawiera specjalistyczny antyzbrylacz.